Кирүү

Борук бычмал кой

Борук - эки жашар бычмал кой. Жакшы семирет, эти даамдуу келип, жүнү сапаттуу болот. Тирүүлөй салмагы 40-50 килограмм (айрымдарыныкы 65 килограмм), 3-5 килограммга чейин жүн кыркылат.

Ой-пикирлер