Кирүү

Бөрү баласы ит болбойт

"Бөрү баласы ит болбойт". Акыйкатта берүнүн (карышкыр), ит­тин, түлкүнүн тукуму бир. Макал боюнча түшүнгендо борү баласы негизи бакмага кирбейт. Бирок етме мааниде алганда, борүнү - же-гич адамга, итти - момунга салыштырабыз. Жеринен жегич адамды эч качан оңоого, кекиртегин тыюуга болбойт. Оз-ез, егей-егой, неги-зин кое бербейт деген түшүнүктү берип турат.

Ой-пикирлер