Кирүү

Колу туткак

Колу туткак. Бул - адамдардагы терс көрүнүш. Бироөлөрдүн бирдемелерин корсотпой ала коюусу, аны озуно адатка айландыру-усу. Мында ууру кылуучулугу. "Иши оңолоордун ити чоп жейт, иши онрлбостун келини ууру кылат, кытып алат, колу туткак болот" -деп айтылат.

Ой-пикирлер