Кирүү

Биоклиматология

Биоклиматология - климатологиянын тирүү организмге климаттын тийгизген таасирин изилдөөчү тармагы. Биоклиматологиянын негизги бөлүмдөрү: медициналык климатология жана агроклиматология. Айыл чарбасында өсүмдүк жана жаныбарлар биоклиматологиясы чоң мааниге ээ.

Ой-пикирлер