Кирүү

Биоценоз

Биоценоз - кургактыктын же суунун бир тектүү бөлүгүн чогуу ээлеген жаныбар, өсүмдүк, козу карын жана микроорганизмдердин жыйындысы. Булар өз ара, ошондой эле чөйрөнүн абиоздук факторлору (климат, радиация, топурактын шордуулугу жана башка ) менен белгилүү карым-катнашта болот. Биоценоз -биогеоценоздун түзүмүнө кирет.

Ой-пикирлер