Кирүү

Барса-келбес коругу

Барса-келбес коругу - Арал деңизиндеги Барса-келбес аймагындагы мамлекеттик корук (КазакССРи). Чөлдүү талаа ландшафты жана андагы айбанаттарды коргоо, көбөйтүү максатында 1939-жылы уюштурулган. Аянты 20 миң гектар. Анда бөкөн, жейрен, кулан, сары суур, түлкү, чөө жана башка жаныбарлар мекендейт. Куштардын 200 дөй түрү бар.

Ой-пикирлер