Кирүү

Барий элементи

Барий - (Barium), Ва - Менделеевдин мезгилдик системасынын II тобундагы химиялык элемент. Атомдук номери 56, атомдук салмагы 137,33, күмүштөй ак металл. Барий сульфиди тери жыдытууда, хлорлуу барий айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерин жок кылууда, ал эми барий карбонаты зооцид катары колдонулат. Барий өсүмдүктүн бардык органында, жаныбарлардын сөөгүндө, башка органдарында бир аз болот.

Ой-пикирлер