Кирүү

Барбан гербициди

Барбан - хлоринат, С11Н9Сl2NO2 - гербицид. Таза түрүндө ак кристалл зат; эрүү 75°С. Сууда начар, айрым органикалык эриткичтерде жакшы эрийт. Көбүрөөк белгилүүсү - карбин. Буудай, арпа, зыгыр, кант кызылча, картошка жана башкалардын аңызында кара сулуну жок кылуу үчүн пайдаланылат. Дан жана зыгыр өсүмдүктөрүнүн 1 гектар айдоо аянтына 0,25-0,56 килограмм, башка өсүмдүктөргө 1,3 килограмм колдонулат.

Ой-пикирлер