Кирүү

Байпагыбыз манат

Байпагыбыз манат. Манат - кыпкызыл түстөгү кымбат баалуу кездеме, албетте, соз мааниси ушундан улам ошол чакта жашоого, турмушка ченебей ыраазы болуусу. Төрт тарабы төп келүүсү. Андай тиричиликти кийин-соң эңсөөлөрү, коксөөлөрү көз алдынан өчүрбөй жүрүүлөрү...

Ой-пикирлер