Кирүү

Дос айрылат, сөөк кайрылат

"Досайрылат, сөөк кайрылат". "Досбергениндоолайт", "Эсеп-тешкен дос болбойт" -дейбиз. Кеп мааниси түшүнүктүү. Куда-сөөктүк мамиле түбөлүктүү. "Күйөө кыздын же кыз күйөөнүн, т.а. эки тарап-тын эли бири-бирине кошкон кошумчаларынын кыйшыктарынан, ашык-кеминен еон чыгарышат. Нааразы болушат, пендечиликте андан аркы катышты тып токтотуп коюуга дейре барышат. Аралары ачылып ке-тишет. Куда-сөөктө алыш-бериште андай жакка барбайт. Сеек ката­ры катыштарда оош-кыйыштар боло берет. "Алыбекалына жараша" -дейт. Анткени ортодо балдартурат. Ошондуктан, "Сөөктүн эңжа-маны суу кечирет", - деп айтылат.

Ой-пикирлер