Кирүү

Багбанчылык шайманы

Багбанчылык шайманы - мөмө дарактарын, жүзүм тигүүдө, өстүрүүдө жана түшүмүн жыйноодо колдонулуучу куралдар. Өлкөнүн өндүрүш жайларында чыгарылуучу багбанчылык шайманы негизи эки топко бөлүнөт: жер иштетүүдө колдонулуучу шаймандар - айры, кетмен, күрөк, тырмоок, чукулдук жана башкалар; тигилген бак-даракты багып-өстүрүүдө колдонулуучу шайман болот.

Ой-пикирлер