Кирүү

Аштоо

Аштоо - малга жем, туз, суу берүүгө ылайыкталып жыгачтан, тунукеден, калдыркан темирден жасалган ноо.

Ой-пикирлер