Кирүү

Аш айран

Аш айран - сүткө акшак чалып уютулган тамак, айрандын бир түрү. Сүттүн үчтөн бирине суу кошуп ысып келгенде акшак же талкан чалып бышырат. Сүт жылымык болуп сууганда уютку кошуп уютулат. Аш айран ток жана жагымдуу болот. Ал мүнөз тамак катары да ичилет.

Ой-пикирлер