Кирүү

Алганга бар, бергенге жок

Алганга бар, бергенге жок. "Алган алган, берген жутабайт" (Макал). Бул-айрымдарынынадепсизжоруктарынан. Бирөөлөрдүн табылгаларына ортоктош болууга куштар. Өзүнөн сокур тыйын чы-гарбоочулар. Дайыма алып жүрүп, бергенди унутуп калуучулар. Алыш-бериш эки адамга тендигин, алгандын бергени бардыгы. Бир колду жумсаң, бир колду ачаарынды адамча туйбагандар. Кыскасы, бирөөлер аркылуу күн көрүүчү, уят-еыйды сезбеген сукулдактар. "Береген колум алаган" - деген сөз бар...
Экинчиден, улуктар алууга, тигилер берүүгө даярлар.

Ой-пикирлер