Кирүү

Акарифагдар жашылча, мөмө жемиш кенеси

Акарифагдар - өсүмдүк кенелери менен азыктануучу организмдер. Жүзүм, жашылча жана мөмө дарактарды желелеме кенелерден коргоодо фитосейулюс, метасейулюс кенелери пайдаланылат.

Ой-пикирлер