Кирүү

Ак сатуу

Ак сатуу.

"Сарымай, кымыз, куру тун,

"Сат" десең, уят болосуң" (Байдылда)

Бул - албетте, эл ичинде береке-бейпилдиктин кетүүсү. Мей-мандостуктун таруусу. Кыргыз салтын тануусу. Акка: сут, айран, сузме, курут, кымыз, сары май, чөбөгө ж.б. лар кирет. Буларды "жердин чөбү" дейт. Тактап айтканда жер өзү ийип, бештүлүктүн желини булактайт. Эл-журтка өзү эле ырыскы чачат. Демек, бекер катары сезилет. Toe ичип-жеш эреен-тереон болбогон.

Ал эми азыр ак сатуу адатка айланууда. Ар-намыс эмес. Эли-бизди соода-сатыкка түртүүдө, сүткор болууга алып келүүде.

Ой-пикирлер