Кирүү

Ветеринардык фельдшер

Ветеринардык фельдшер - ветеринардык техникалык -ветеринардык орто билимдүү адис (ветеринардык техникумду же зооветеринардык жана айыл чарба техникумунун ветеринардык бөлүмүн бүткөн). Ветеринардык фельдшер ветеринардык врачтын жетекчилигинде иштеп, өлкөнүн ветеринардык уставында көрсөтүлгөн мамлекеттик ветеринардык иш чараларды аткарууга укуктуу. Ал мал санын көбөйтүү, анын кунардуулугун жогорулатуу, ылаңдын алдын алуу, ошондой эле ылаңдаган малга алгачкы ветеринардык жардам көрсөтүүгө багытталган профилактикалык жана ветеринардык-санитардык иш чараларды жүргүзүүгө милдеттүү.

Ой-пикирлер