Кирүү

Топурагын түйүп берүү

Бул - кыргыздын каада-салтында жуз карашпай кетүүсү, туугандардын (тетен, эки бирлуугандын бири бири менен биротоло катышпай калуулары. Бул: "Жарык жана жалган дуйнеден кечуп кетсем, топурак салбай эле койсун, өлсөң топурак салбай эле койдум", - дегени. Бири-биринен ото көңүл калуулары. Айрым аймактарда да "Топурагын түйүп берип койду". Ошол топу-ракты бироолор салып таштоолору, ошого тапшыруусу катары түшүндүрүлөт. Албетте, мындайраактан тургандар үчүн биринин то-пурагы, бирине анча зарыл эместир. Бир туугандар арасында бул айтылып келген, елгендо келип топурак салбай коюунун өзү эле топурагын түйүп бергенге барабар. Арийне, бул оомалуу-төкмөлүү кер дүйне, жарык жана жалган дуйне! Адам жарыкчылыкка бир келет, бир кетет. Эт жүрөк андай каргыштарга жол бербеесу керек. Андай-лар укум-тукумдарына дейре айтылып калуучу доо, езектегу өрт, сеек-ечту болуп саналат.

Ой-пикирлер