Токтосун Самудинов. Дасторкондо

Тамак ичип, күчтөнөр
Болду маал түштөнөр.

Тегеректеп столду,
Чоң-кичине бүт толду.

Самап ичкен аштан соң,
Саат болду дасторкон.

"Ким жыйнайт деп тасмалды?"
Талаш-тартыш башталды.

Бири – шашат ишине,
Бири – али кичине.

Бири – калбайт оюндан,
Байласаң да моюндан.

Бирин – күтөт сабагы,
Эртең "эки" алабы?!

Кино көрөт – бириси,
Футбол тебет – тигиси.

Бири – чачын алдырмак,
Бири – коркуп алды ыйлап.

Бири – жөнөйт мектепке,
Жыйнаганды эстетпе!

"Чайын ичип буйдалса,
Эң артыңда ким калса,

Баарыбызды сыйласын,
Ошол гана жыйнасын!"–

Деген сунуш айтышты,
Токтотушту тартышты.

Кыймылы жай эң эле
Демек... Сейил чоң эне.

Дагы сунуштайбыз