Кирүү

Таш менен урганды, аш менен ур

"Таш менен урганды, аш менен ур". Мунун мааниси дагы эле кыргыз элинин айкөлдүгүнө барып такалат. Макал эми өзүнүн маанисинежетти-деп ойлойбуз. Мында, "кекти каапырга жараткан" - деген накылга то-гоштурат. Муну душман да ичтен баалайт, алдынатушет.

Ой-пикирлер