Кирүү

Табылды Муканов. Бейпил түндө, майданда

Кан майданда душманың
добулбасын ажалдын
ачык эле
жерди жара кагып бат,
автоматтан каарын бүркүп, танкасын
түптүз эле жүрөгүңө багыттап,
чарбагыңа ыргытып
же десантын, бомбасын.
ачык эле жутунуп,
ачык эле шаркыратып төксөм дейт
каның менен көз жашың...
Бейпил түндө душманың
эзел өзүн байкатпай,
көйнөк болуп денеңе,
буттарыңа кийилип
куду тыбыт байпактай,
жаткан сага шейшеп болуп оролуп,
сыркоологон жериң менен чогуу ооруп,
жексен кылат бир күнү
туюп калса баратканың тоо болуп.
...О тымызын душмандык,
кумшекердей салып сени чайына
ичип жатат канчалар,
жутуп жатат дары экен деп
сузуп алтын кашыкка,
өзүңдү-өзүң катпай сокур чычкандай
чыгып өлчү жарыкка!

Ой-пикирлер