Кирүү

Токтосун Самудинов. Алмадай кызарып

Жүзүн көрүп күзгүдөн
Сүйүнүп минтет Каргадай:
–Беттерим бышып калыптыр
Кыпкызыл болуп алмадай.

Ой-пикирлер