Кирүү

Мидин Алыбаев. Насирдин Байтемировго

Кыйын бастың кырманды,
Оп, майда, оп майда, оп!
Түшүмүң: "Жаш муундар"–
"Салтанат" жана бир топ.
Азыркы китебиңдин аты:
"Акыркы ок"
Деги "акыркы" дебей жүрчү,
Кээ бирөөлөр айтпасын:
–Мындан башка дүрмөтү жок!

Ой-пикирлер