Кирүү

Мидин Алыбаев. Аалы Токомбаевге

Аалыкем, эл акыны–элүү бир жаштагы,
Бирок, күчөп эми чыкты таскагы!
–Карылыктын алды ушу–деп,
Кара сөздөн баштады.
Этек жагын ырдап кетпесе экен,
Эсине түшүп жаш чагы.

Ой-пикирлер