Кирүү

Байтемир Асаналиев. Аз калды

Оюнчук менен коштоштум,
Китеп менен достоштум.
Кызыгына батамын
Түркүн-түркүн жомоктун.

Сүйөм сүрөт тартканды,
Үйрөнүп жүрөм жазганды.
Жетиге толом күзүндө,
Окуурума аз калды.

Ой-пикирлер