Кирүү

Жусуп Баласагын. Дарыгерлерге карата мамиле

Адамдын түрлөрү бар, дагы канча,
Иштери, мансабы да башка-башка!

Таанып ал арасынан дарыгерди,
Айыктырат кеселден алар элди.

Ойлосоң булар сага керектүүлөр,
Буларсыз жолуң болбойт басып жүрөр.

Сопсоо туруп кээде адам ооруп калат,
А дарыгер кеселге дабаа табат.

Оору жолдош өлүмгө, жолун туткан,
Өлүм болсо- өмүргө чексиз душман.

Дарыгерди сыйлагын, достошо жүр,
Элге керек, айтканын аткара бил.

Ой-пикирлер