Кирүү

Токтосун Самудинов. Сакалы кана

Атасынан сурап калды Келдибек:
– Асмандагы Ай канча жашка келди?—деп,
– Билгеним бир: сансыз жылдар жашады.
– Анда кана, сиздикиндей сакалы?

Ой-пикирлер