Кирүү

Опузалоо

Опузалоо. Адамдардын табиятында ар кандай мүнөздөр жазыл-ган. Бирок жашоо-турмуштан да үйрөнүүлөр, бирөөлөргө таасир-ленүүлөр, ошолорду жолдоолор да болот. Опуза - адамдардын ич ара сыр көрсөтүүсү, колдон келет кылуусу. Опузалоо - ошондой кыймыл-аракетти жүзөгө ашыруусу. Жүрөгүн майтаруу, тик карабо-ого ар дайым баш ийидирүү, анын алдында бечара кейпин кий-дирүүсү. Опуздоо - мал-мүлкүн алуу (конфискациялоо), опис - мал-мүлкүн каттоо, опуза - ал ошону тилге багындыруу менен айтылган туюнтма го. Бул адат негизи кийин чыккан түрү бар.

Ой-пикирлер