Кирүү

Өлүк зыйнатын тең тартышуу

Өлүк зыйнатын тең тартышуу. Маркум бул жарык-жалган дүйнеден өтет. Ага барып, топурак салууда, куран окутууда, жакын-дарына көңүл айтып, анын көңүлүн жубатууда укмуштай кооз болуп, кызыл-тазылданып, май розасы сымалдануу, бети-баштарды боеп, тырмактарды ороктой учтантып, тириукмуштануу-адамдын олдок-сон сапаты. Кандайда да болсо жупуну кийинсең да, таза тутуп ба­руусу тийиш. Антип озүн короздоно корсотүүсү, тигил кара кийинип, каза жутуп олтургандарга аброй алып келбейт. Адам озү ошол шар-тта коңүл жубатуунун оңтоюна келе түшүүсү зарыл.

Ой-пикирлер