Кирүү

Мазарга сыйынуу

Мазарга сыйынуу. Адатта, мусулман калкында мазар, кезу ачык-тар, айыл ичиндеги айрым таасирдуу адамдар бубу, бакшылар, ко-лунда эми-дому барлар, толгочулер, молдолор, далы, кузгу, ачкан-дарж. б. касиеттүүсезилген. Алардын колдорунан бирдеме келүүчүлөр катары ишенимге ээ. Мазар - ошондой ишенимдин ата башы: Мазар­га, биринчиден, төрөбөй жүргөн, баласы токтобой жүргөн зайыптар, экинчиден, ооруулуулар (эпкиндегендер, жин ооруусу барлар), козун ачуулар атайын ишааратын жасап, алыс-жакындан барып, кудайдан тиленген. Нарын бөксөлөрүндө Кочкор- Ата мазары.

Ошто Сулайман тоосу, Таласта Манас Күмбөзү сыяктуу адам-зат пендеси сыйынуучу жайлар бар.

Ой-пикирлер