Кирүү

Кыргыз автономия советтик социалисттик республикасы

Кыргыз автономия советтик социалисттик республикасы – мурдагы Кыргыз автономия облусунун (25.5.1925–1.2.1926) жетекчилеринин кайрылуусу эске алынып, Бүткүл Россиялык аткому 1926-жылдын 1-февралынан Кыргыз АССР деп өзгөргөн жана РСФСРдын курамында болгон. Кыргыз АССР борб. аткомунун Президиумунун төрагалыгына А. Орозбеков, өкмөттүн башына Ж. Абдрахманов шайланган.

Ой-пикирлер