Кирүү

Куш безгеги

Куш безгеги - жөнөкөйлөр - плазмодийлер пайда кылуучу куш ылаңы. Ылаң козгогучтар Плазмодийлердин 16 түрү изилденген. Ылаңдын букма мезгили 5-10 күн. Белгилери: куштун температурасы көтөрүлөт (43,0-43,5°С), алы кетет, жемди жакшы жебейт, дем алуусу начарлайт жана башка куш безгеги толук изилдене элек.

Ой-пикирлер