Кирүү

Күйөө карыса, жээн болот

"Күйөө карыса, жээн болот". "Күйөөнү пайгамбарым сыйла-ган", - дейбиз. Бул жакшы салттардын ичине кирет. Демек, куйоо карыган чакта кайын-журтуна ого бетер алынат. Сыйлап, торге оту-рууга шарты жетилет. Элибизде журт күйөө адептүүлүктүн үлгүсү катары көрүнүп, жибектей созулуп, жээндей эркелей алган. "Кудай­дын кулу, Мухамбеттин үмүтү болгонубуздан соң, Фатима деген кы-зын 33 миң черүүнүн аскер башчысы, Мухамбет пайгамбарым менен чоң атасы бир тууган Аалы алат. Куранды элге тараткан Осмон да Мухамбеттин куйое баласы болот. Мына ушуларды пайгамбарым ук-муштай сыйлап өтүптүр. Ал бара-бара салтка айланат.

Ой-пикирлер