Кирүү

Көрүндө өкүргүр

Бул каргыштардын каргышы. Түщүнүктө адаМ баласы жантаазим кылат. Түбөлүкжайына алып барып, кеомп коет-

Ошондо "тирилип", караңгы көргө түшкөнүн, кайра чыкпасын билип, айкырыкты салат имиш. Арийне, мындан артык кордук болобу?!. Ачуу создун мааниси "Сен да так ошондой абалга келип кал, елгондон кийин да тим жатпай, аламаатты көргүнүң", - деп каргоосу жатат. Мындай каргыш тим эле ооздон чыкпайт. Журт бузаар, куйту, алдамчы өндүүлөргө карата жан кашайганда айтылат.

Ой-пикирлер