Кирүү

Көчөт өстүргүч

Көчөт өстүргүч - көбүнчө эрте түшүм алуу максатында же кеч жетилүүчү ар кандай айыл чарба өсүмдүк көчөттөрү өстүрүлүүчү жөнөкөй курулуш же атайын бөлүнгөн жер участкасы. Туурасы 150 сантиметр, тереңдиги 30-40 сантиметр келген буу казансыз (муздак) же буу казандуу (жылуу) көчөт өстүргүчтөр бар. Үстү ачык же жабылып жылуулануучу жөөктөр да көчөт өстүргүчкө кирет. Түнкүсүн суук болсо көчөт өстүргүч ар кандай жабуу (жөкө, плёнка жана башка) менен жабылат.

Ой-пикирлер