Кирүү

Итенген сайын бир боорсок

Итенген сайын бир боорсок. Бул - айрым адамдардагы терс керүнүш. Жаш наристелердин талпынуусу, улуулардын итенгиси, умтулуусу. М.а. боорсок - кыргыздардын дандан майга жасалган терт чарчы наны. Демек, өтмө мааниде салыштырганда адамдын сугалактыгы, чычкысынын чыдамы жоктугу, тоюнбастыгы, уламдан-улам сурап, жей берүүсү, "Жедим, тойдум", - деп топук кылбоосу. Ал эми томогосун алганда кыраан куштарды "теминди" - дейт.

Ой-пикирлер