Кирүү

Кылыгы чыгуу

Кылыгы чыгуу. Бул - жекече мүнөздөрдөн, кээде терс тарапка бурулуусу. Кылык - бир нерсени жасоо аракети. Кылыгы чыгуу -ошол иштерди жүргүзүүсү. Т.а. жүзөгө ашыруусу. Ар кыл мүнөздөгүлөрдүн ичинен мындай жорук, биринчиден, түшүнүктө кылык аягы суюктукка такалуусу. Ошол уятсыз тарапка моюн сунуу-су, кең-тар чөйрөгө билинүүсү;
Экинчиден, бул оң тарабынан да баалануусу. Мисалы, бөбөктөрдүн басуусу, тили чыгуусу, ойдо жок жоруктары менен ата-энесине, жакындарына эрмек болуусу, жетине албоолору;
Үчүнчүдөн, жылкыга таандыктыгы, жорго, жүрүштүү-басыктуу, таскактуу ж.б. күлүк чыгуусу"...

Ой-пикирлер