Кирүү

Ишиңер ийгиликтүү болсун

Ишиңер ийгиликтүү болсун. Албетте, бул - кызуу башталган аракет-кыймылды керген адамдардын алкоосу. Үй салууда, боз уй тигүүдө, кой-эчки кыркып, жылкы куйрук-жалын алууда, тее тоноо-до ж.б. көрүнүштөрдөн кыя өтүп кетүү элибизде болгон эмес. Ага улуу-кичүү дебей кол тийгизе кетуу наркы-салты болгон.
"Ишиңер ийгиликтүү болсундун" жообу: - "Айтканынар келсин".

Ой-пикирлер