Кирүү

Десикант химиялык заты

Десикант - түшүм жыйноо алдында өсүмдүктү кургатуу үчүн колдонулуучу химиялык заттар. Десикант өсүмдүктүн бышышын тездетип, түшүм жыйноону жеңилдетет. Гозо, кант кызылчасы, картошканын сабактарын какшытууда - десикациялоодо пайдаланылат. Көбүнчө магний хлораты жана кальций хлорат-хлориди колдонулат.

Ой-пикирлер