Кирүү

Чоор

Чоор – кыргыздын үйлөмө музыкалык аспабы. 3–6 көзөнөктүү. Чоор чогойно, шилби, камыш, металл жана башкалар материалдардан жасалат. Уз. 45–50 см. Чоор көзөнөктөрү манжа менен басылып, акырын же катуу үйлөө аркылуу түрдүү добуштагы күү аткарылат.

Ой-пикирлер