Кирүү

Бөрү (ууру) тойгончо жеп, өлгөнчө карганат

"Бөрү (ууру) тойгончо жеп, өлгөнчө карганат". Мында макал отмо мааниде айтылган. Боруго жегич адам салыштырылган. Т.а. айрым алкымы бузуктар коомдук мүлктү же бироолордун ак эмге-гин, таман акы, мандай терин талап алат. Анан "Төө көрдүңбү?" -"Мыео", "Кой көрдүңбү?" - "Мыое" - болуучулар. Алаарын алып, жулаарын жулуп, болоору болуп, боеосу канып, бирок, аларын та­нып, касам ичип, нан тиштеп, тузга сийип, баса берүүчүлөр.

Ой-пикирлер