Кирүү

"Атадан жаш калдың"

"Атадан жаш калдың". Улуу жашты жашаган карыялардын балдары да ошол улуу жашка карай баратат. Атасы акыры коз жу-мат. Аны түбөлүктүү жайына коюп келе жатканда, адатта, баласы үйгө өкүрүп келип түшөт. Ошондо жоро-жолдоштору атынын тизги-нин экеелоп кармап, "Атандан жаш калдың. Эми сени ким багат, өкүрө туш?" - деп, көпчүлүктүн көзүнчө тамаша чыгаруусу.
Бул, биринчиден, кеп жашаган маркумга элдин ыраазычылыгы, ошол уруктун сыймыгы. "Биздин аталар мынчага чыгып олген" -дегени.
Экинчиден, баласы ошончо жашка чыгып калды. Ушуга дейре ата-энесин көрдү. "Сенде эч арманың жок" - деп, ага да тели-тең-туштары жетине албоосу. Энелери, чон, энелери елее да, зыйнатын балдары көрсөтсө, мына ушундай тамашалар айтылат.
Албетте, бул - тамаша чыгарган салт. Эч кандай зыяны жок.

Ой-пикирлер