Кирүү

Арам тери бар

Арам тери бар. "Аттери кайтпадынын" отмо мааниси. Бул адам­дардын арамзалыгына, кытмырлыгына, карөзгөйлүгүнө, т.а. тескери жактарына барып тогошот. "Ал аттанаарда эле ээрге көчүгү кыйшык отурган", "Кара мышыгы бар неме экен", "Анын иши оңунан чыкмак эмес" өндүү түшүнүктөргө эгедер пенделерге карата айтылган ту-юнтма болуп саналат.

Ой-пикирлер