Кирүү

Кырс

Кырс. Бул - адамдардагы жекече мүноздордүн терс сапаттарынан.
Биринчиден, анын терисинин тардыгы, буруу-терүү соз которүүго чабапдыгы;
Экинчиден, кийин мансаптын, байлыктын аркасында өзүн өзгөлөрдөн жогору көтөрүүсү;
Үчүнчүдөн, жердигинде, канында ушундай сапаттын бардыгы. "Муну чоң атасы ызакор адам эле", "Атасы кырс киши эле", "Тай-акесин тартыптыр" өндүү айкындоолордун болгону. Кырс, ызакор, кекчил жана башка пенделер биринин сапатын бири толуктоосу.

Ой-пикирлер