Кирүү

Акцепт эсептешүүсү

Акцепт акчасыз эсептешүүнүн бир түрү. Суммасы 25 сомдон ашса, банк аркылуу иштелүүчү акысыз эсептешүүнүн акцепт түрү менен жүргүзүлөт. Төлөөнүн бул түрүн айыл чарба ишканалары кеңири пайдаланат. Сатуучу төлөөчүгө товарды жөнөткөндөн кийин төлөө-эсеп документин банкка тапшырат. Аны банк инкассого алып, төлөөчү турган жердеги банкка жиберет. Өндүрүлгөн каражат сатуучунун эсебине жазылат. Ал кеңири колдонулуп, сатып алуучунун кызыкчылыгын (сапат, ассортимент, сорттуулук, баа жана башка бузулса) көздөйт.

Ой-пикирлер