Кирүү

Аалы Токомбаев. Арча көрсөн

Кыпкызыл зоого чыккан арча көрсөң–
Чалкыган жалын жүрөк акын деп бил!
Мүнөзү зоо сыяктуу менсинген жан,
Ушинтип өткөн дегин мээримдүү тил.
Элеси жаңы бойдон турат дегин,
Көгөрүп арча сындуу, сезилбей кир.

Ой-пикирлер