Кирүү

Жер карама

Жер карама. Бул - адамдык сапаттагы начар мүнөз. Аны түнт, бирдемеге аралашууга дарамети аз, бирөөлердүн аракеттерине, иши-не, ой-пикирлерине коошпой, тирүүчүлүктөгү жекече басмырттыгы. Акылды, турмуштук шартты екчей билбеосү. "Кокуй, андан кеп-сөз чыкпайт, ал ошондой" - өңдүү атка эгедерлиги.

Ой-пикирлер