Кирүү

Жер алмуруту

Жер алмуруту, топинамбур - татаал гүлдүүлөр тукумундагы түймөк тамырлуу көп жылдык өсүмдүк. Ал Түндүк Америкадан тараган. Европа, Кичи жана Түштүк-Чыгыш Азия, Африка, Америкада, мурунку ССРБ нин аймагынын түштүгүндө (Кавказ, Украина, Орто Азияда) өстүрүлөт. Жер алмуруту - баалуу тоют. 1 гектар жерден 200-250 центнер түшүм (түймөк тамыр) алынат.

Түймөк тамырында 16-20% эриме инулин полисахариди, 2-4% азоттуу зат жана белоктор бар. Айрыкча В| витамини (амеврин) көп. Тамыры өнөр жайда спирт, фруктоза жана башка иштеп чыгарууда керектелет. Сабагы менен жалбырагы силостолот. Кышкысын тамырын жерге көөмп сактайт. Негизги сорттору "Вадим", "Белый урожайный", "Патат" жана башка.

Ой-пикирлер