Кирүү

Ысак Шайбек уулу

Сарбагыш кыргызы, жантай уругунан болуп, 1880-жылдар чамасында туулуп, өмүрү кедейлик менен өтүп, ыр тартибинин уккулуктуусу жана уйкашы бал-ким, Кылычтын жазганынан артык деп айтууга болот. Ырынын 95 проңенти кедейдин зарыйы, башына түш. көн кайгысы болуп, артыкча муңдуу саналып, таасирдүүдөн 1916-жылы кыргыз Кытайга качып барганда "Кайран эл" деп. жазган адабияты артыкча жакшу жазылган.

Ой-пикирлер