Кирүү

Рашид ад-дин

Кыргыздардын чакан мамлекеттин "инал" титулу бар бийлик ээлери башкарарын, алардын бири Урус-инал экендиги айтылат.

Ой-пикирлер